PLAN GALICIA EMPREGA

Entidades beneficiarias

Persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten persoas traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Obxecto

 

Incentivar a contratación realizada dende o 30/09/2023 ao 29/09/2024. Inclúe catro modalidades de axudas:

 

a) Incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas (de 6.000 euros a 24.500 euros).

b) Incentivos ao incremento de xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo de 2.000 euros a 3.000 euros).

c) Incentivos ao incremento da duración anual dos contratos fixos-descontinuos a un mínimo de 9 meses (4.000 euros).

d) Axudas para a adaptación de postos de traballo de persoas con discapacidade (1.000 euros).

 

Prazo de presentación de solicitudes

Comezará o día 26 de xaneiro de 2024 e rematará o 29 de setembro de 2024.

 

Ligazóns de interese

Bases:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240119/AnuncioG0656-030124-0005_gl.pdf

Extracto:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240119/AnuncioG0656-030124-0006_gl.pdf